Toimiva tiimi

Hinta alk. 1 100 €/ryhmä
Ohjelman kesto 2 tuntia
Ryhmän koko 10–50

Voidaan järjestää seuraavilla paikkakunnilla:

  • Espoo
  • Helsinki
  • Hyvinkää
  • Hämeenlinna
  • Kuopio
  • Lahti
  • Turku
  • Vantaa
Toimivat ja itseohjautuvat tiimit ovat tulevaisuutta. Huipputiimissä osataan hyödyntää toisten tietotaitoa ja vahvuuksia ja tähdätä yhteiseen maaliin. Asiantuntijan avulla ja käytännön harjoituksilla työyhteisö pääsee parempiin tuloksiin innostavalla otteella.

Vuorovaikutus ja toisten ihmisten vahvuuksien huomioiminen ovat sujuvan tiimityöskentelyn avaimia. Toimivassa tiimissä tähdätään yhteiseen maaliin ja hyödynnetään toisten tietoa, taitoa ja vahvuuksia maaliin pääsemiseksi. Toimiva tiimi - luennolla asiantuntija perehdyttää tiimiä itseohjautuvaksi ja toimivaksi positiivisuuden kautta. Luennolla ei etsitä syitä toimimattomaan tiimitoimintaan, päinvastoin tulokulma on ratkaisukeskeinen ja tavoitelähtöinen. Luennolla tehdään myös harjoitteita, joita tiimi voi hyödyntää työskentelyssään. Luennon loputtua paikalta poistuu innostunut ja vahvempi tiimi.